Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabat: Duralgadaky nobatlar


Soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamynda Aşgabat şäherinde awtobus gatnawlarynyň ýaramazlaşýandygy äşgär göze ilýär. Şäheriň içinde-de şäheriň hasabyna giren Abadan şäherçesine gatnaýan awtoulaglaryň kadaly gatnamaýandygy barada ýolagçylar juda nägile bolýarlar.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG