Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Balkanabat-Türkmenbaşy ýoly

193 kilometrlik Balkanabat-Türkmenbaşy magistral ýoluň gurluşygy ençeme ýyldan bäri dowam edýär. Jebel şäherçesinden 80 km. aralykda 13 sany köpriniň gurluşygy bir wagytda alnyp barylýar. Bu bolsa ýolagçy maşynlaryň gatnawyna uly päsgelçilik döredýär. Köprüleriň ýoluň gurluşygnyň haçan tamamlanjakdygy barada sürüjiler maglumat alyp bilmeýändiklerini aýdyýarlar. Suratlarda ýol gurluşygy, onda gurluşygy alynyp barylýan birnäçe köprüler şekillendirilen

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG