Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amatsyz "Parahat-7"

Golaýda Türkmenistanyň prezidenti paýtagtdaky gurluşyklar bilen tanyşanda, esasy ünsi Aşgabadyň "Parahat-7" mikroraýonynda alnyp barylýan gurluşyklara berdi. G.Berdimuhamedow gurulýan jaýlarda adamlar üçin "amatly şertleriň üpjün edilmelidigini" hem nygtady. Emma "Parahat-7" mikroraýonynyň ýaşaýjylary ideg edilmeýän baglar, abatlanamaýan köçeler, amatsyz duralgalar ýaly nogsanlyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG