Sepleriň elýeterliligi

I.Aliýew: "Türki döwletleriň öz modasy bolmaly"


Egin-eşikler.
Ýaşlara niýetlenen ”Täze Tolkun” gepleşigimiziň nobatdaky sanynyň myhmanlary: 2004-nji ýylda “Best Model of Azerbayjan”, ýagny “Azerbaýjanyň iň gowy modeli” bäsleşiginde birinji orna mynasyp bolan Ilgar Aliýew, şeýle-de ýedi ýyldan bäri modellik we aktýorlyk edýän Aýsel Baýramowa we 2013-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli Azatlyk Radiosynyň Azeri gullugynyň Ýaşlar gepleşigini taýýarlan Rena Allahwerdiýewa.

Olar bilen Azerbaýjanda modellere bolan garaýyşlar, modelleriň öz ugry boýunça işlemek mümkinçilikleri barada gürrüň etdik. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Garaýyşlaryňyzy aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.
XS
SM
MD
LG