Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

​Enegül: “Ýolumyzy bejerip beräýsediler..."


Türkmenistandaky köçeleriň biri.
Türkmenistanda garaşsyzlyk alnandan soň, ençeme gurluşyk işleri alnyp barylýar. Täze obalar, edara-kärhanalar, keselhanadyr mekdepler ýaly ençeme desga gurulýar.

Emma ýurtdan gelip gowuşýan maglumatlara görä, ýurduň çetindäki etrapdyr obalarda zerur bolan gurluşyklara ýeterlik derejede üns berilmeýändigi aýdylýar.

Şeýle obalardan biri hem Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Bagly obasydyr. Bu obanyň ýaşaýjysy Enegül daýza öz obalaryndaky ýoluň abatlaýyş işleriniň eýýäm birnäçe ýyl bäri tamamlanmaýandygyny aýdýar.

Azatlyk Radiosynyň Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň Bagly obasynyň ýaşaýjysy 60 ýaşly pensioner Enegül daýza bilen geçiren söhbetdeşligini diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:59 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (4)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG