Sepleriň elýeterliligi

Mugt ýangyç we güzeran


Mugt ýangyç almak üçin awtoulaglary tiz-tizden tehniki gözegçilikden geçirmeli. Aşgabat, 2013.
Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhamedow şu ýylyň 1-nji iýulyndan awtoulag eýelerine berilýän mugt ýangyç normasyny ýatyrmak baradaky karara gol çekdi.

Bu karar ilatyň durmuş-güzeran ýagdaýyna nähili täsir ýetirer?

Azatlyk radiosynyň bu temadan gurnan «Tegelek stol» söhbetdeşligine gatnaşan synçylar Türkmenistanda mugt ýangyç berilmeginiň soňlanmagyna dürli tarapdan garaýarlar.

Şeýle-de olar ýurtda durmuşyň barha gymmatlaýandygyny, emma ilatyň iş, gazanç şertleriniň gowulaşyp gidibermeýändigini aýdýarlar.

Bu söhbeti diňläp, jedele-çekişmä girmek isleseňiz, ýa başga bir pikir aýdaryn diýseňiz, aşakdaky mümkinçilikden peýdalanyp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG