Sepleriň elýeterliligi

Nurmämmedow: Gazy ölçeseň-de, ölçemeseň-de gymmat...


Gaz ojagynyň gözenegi
Türkmenistanyň hökümeti Ilatyň sarp edýän gazynyň ölçenmeginiň zerurdygyny resmi derejede yglan etdi. Ýurtda ilata mugt beriljek gazyň möçberi, ondan artyk ulanylýan gazyň bahasy resmi derejede kesgitlendi. Ilata gazy ölçeýji abzallaryň oturdylmagyna degişli düşündirişler berildi.

Bu kampaniýanyň haýallamagyna näme sebäp bolýar? Azatlyk Radiosy Aşgabadyň ýaşaýjysy graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG