Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nurmämmedow: Gazy ölçeseň-de, ölçemeseň-de gymmat...


Gaz ojagynyň gözenegi
Türkmenistanyň hökümeti Ilatyň sarp edýän gazynyň ölçenmeginiň zerurdygyny resmi derejede yglan etdi. Ýurtda ilata mugt beriljek gazyň möçberi, ondan artyk ulanylýan gazyň bahasy resmi derejede kesgitlendi. Ilata gazy ölçeýji abzallaryň oturdylmagyna degişli düşündirişler berildi.

Bu kampaniýanyň haýallamagyna näme sebäp bolýar? Azatlyk Radiosy Aşgabadyň ýaşaýjysy graždan aktiwisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG