Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Gumuň içindäki "Täze oba"


Ýolöten şäherinden 35-40 kilometr uzaklykda gurulýan bu täze obanyň eýýäm 40-50 töweregi jaýynyň gurluşygy tamamlanyp, ulanyşa berildi. Bu obanyň çölüň içinde, çäge depeleriniň gabat garşysynda gurulmagy ýerli ýaşaýjylara belli bir kynçylyklary döredýändigi aýdylýar.

XS
SM
MD
LG