Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 15.05.2014 ý.


Şu gün: Yragyň Falluja şäherinde hökümet güýçleri “Al-Kaýda” bilen bagly toparlaryň söweşijilerine garşy göreşýärler; Balkan ýarymadasynda güýçli ýagyşlar azyndan iki adamyň heläk bolmagyna we ýüzlerçe adamyň öýlerini terk etmegine getiren suw joşgunyny döretdi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG