Sepleriň elýeterliligi

​“Alkogolly içgileri içýän gyzlar köpeldi”


Içi alkogolly içgili bulguryň içinde oturan zenan.
Dünýä Saglyk guramasynyň “Alkogolyň we saglygyň 2014-nji ýyl boýunça global statusy” atly täze raportynda Türkmenistanda her ýylda bir adamyň ortaça 2,5-5 litr aralygynda alkogolly içgileri sarp edýändigi aýdylýar.

Eýsem, edil häzirki wagt Türkmenistandaky ýaşlaryň arasynda alkogolly içgileri sarp etmek endigi nähili?

Bu soraga ýokary bilimini daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmenistanly ýaşlar Aýjahan we Maksat hem-de Türkmenistandaky habarçylarymyz Myrat Gurbanow we Röwşen Çaryýew jogap berdi. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Şeýle-de garaýyşlaryňyzy we pikirleriňizi aşakdaky teswir bölüminde galdyryp bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG