Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

​Amyderýa: Suw näbelli keseli ýaýratdy


Amy derýanyň kenarynda duran ýaşaýjy.
Lebap welaýatyndan gelip gowuşýan maglumatlarda Amyderýanyň suwundan emele gelen köllerde suwa düşýän ýaşaýjylaryň nämälim göz keseline uçraýandygy aýdylýar.

Henize çenli bu keseliň nämedigi we Amyderýanyň suwundan emele gelen köllerde suwa düşen adamlaryň näme sebäpden bu kesele uçraýandygy barada takyk maglumat ýok. Emma mekdepdir, okuw jaýlarynda bu kesel hakda kampaniýa başladylyp, adamlaryň suwa düşmezligine çagyryş edilýär.

Bu barada Azatlyk Radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysynyň taýýarlan maglumatyny diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.
please wait

No media source currently available

0:00 0:03:07 0:00
Ýükle

Teswirleri gör (1)

Şu forum ýapyk

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG