Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 22.05.2014 ý.


Şu gün: Yragyň günbatar Anbar welaýatynda harbylar Falluija şäherini ele salan “Al-Kaýda” bilen bagly söweşijilere garşy cäre geçirdiler; Moskwada ýaşaýyş jaýda bolan gaz partlamasynda ençeme adam, şol sanda ABŞ-nyň zenan diplomaty ýaralandy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG