Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 23.05.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň Demirgazyk Waziristan tire-taýpalar regionynda ýurduň ýer we howa güýçleri söweşijidigi güman edilýän adamlara garşy operasiýalary geçirdiler; Gazagystanda polisiýa özlerini prezident köşgüniň daşynda zynjyra baglan demonstrantlary tussag etdi we günüň beýleki täzelikleri.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG