Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 28.05.2014 ý.


Şu gün: Pakistanda tire-taýpalaryň müňlerçe wekili Demirgazyk Waziristan regionynda geçirilen ýerli gurultaýa gatnaşdy; Gyrgyzystanyň Batken welaýatynda Fergana jülgesini öz içine alýan ýurtlaryň arasynda parahatçylygy wagyz etmek maksatly medeni festiwal geçirildi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG