Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 29.05.2014 ý.


Şu gün: Yragyň Anbar welaýatynda harbylar “Al-Kaýda” bilen bagly söweşijilere garşy gandöküşikli söweş alyp barýarlar; Owganystanda hökümete degişli bolmadyk guramalar ýaşlaryň saýlaw prosesine gatnaşmagynyň ähmiýeti barada düşündiriş çäresini geçirdiler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG