Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Aşgabatly çagalar


1-nji iýunda dünýäniň ençeme ýurdunda, şol sanda Türkmenistanda halkara çagalar güni bellenilip geçildi. Azatlyk Radiosy bu gün mynasybetli paýtagt Aşgabatda çagalar üçin niýetlenip gurlan käbir oýun meýdançalarda, seýilgählerde oýnaýan çagalar barada wideo ýazgy taýýarlady.

XS
SM
MD
LG