Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 04.06.2014 ý.


Şu gün: Siriýada saýlaw resmileri ýurduň gapma-garşylykly prezidentlik saýlawlarynda berilen sesleri sanap başladylar; Gyrgyzystanda birnäçe ýüz adam ýurduň günortasyndaky Alai etrabynyň esasy gara ýoluny böwetledi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG