Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Boş duran "Medeniýet öýi"

Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ençeme welaýatlarynda we etraplarynda millionlarça amerikan dollary çykdajy edilip, “Medeniýet öýleri” guruldy. Emma onuň golaýynda ýaşaýan ýaşaýjylar "Medeniýet öýleriniň" aglabasynyň köplenç boşap durandygyny aýdýarlar. Aşakdaky suratlarda Lebap welaýatynyň Garaşsyzlyk etrabynda gurlan we köplenç boşap durýandygy aýdylýan “Medeniýet öýüni” görýärsiňiz.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG