Sepleriň elýeterliligi

Temmäki göreşiniň oňyn we tersin taraplary


Çilimli küldan
Türkmenistanda çilimkeşlige we temmäki önümlerine garşy göreş yglan edilenine üç ýyl boldy we indi ýurduň jemgyýetçilik ýerlerinde agzy çilimli adamlara duşmak mümkin däl diýen ýaly.

Ýöne bu ýagdaýyň görnetin oňyn taraplary bilen bir hatarda käbir ters netijeleriniň hem bardygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu barada Aşgabatdaky habarçysy Myrat Gurbanow bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG