Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 19.06.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň demirgazyk sebitindäki Demirgazyk Waziristan sebitinden parahat ilatyň ýaşaýjylary bu regiony terk etmegi dowam etdirýärler; Gyrgyzystan we Täjigistan iki ýurduň dawaly serhediniň üstünden geçjek ýoluň gurluşygyny maslahat edip başladylar we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG