Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Medeni miras we Dünýä türkmenleri


Atçylyk sungatyna bagyşlanan sergiden bir görnüş. Aşgabat, 26-njy aprel, 2013.

Türkmenistanda medeniýet hepdeleri ýaly dürli çäreler geçirilýär. Eýsem-de bolsa, Türkmenistanda yzygiderli geçirilýän medeniýet hem sungat çäreleri medeni ösüşiň alamatymy?

Medeni mirasa, Türkmenistan başda bolmak bilen, dünýäniň dürli ýerlerinde ýaşaýan türkmenleriň arasynda nähili eýe çykylýarka?

Azatlyk Radiosy “Dünýä türkmenleri” gepleşiginiň nobatdaky sanynda medeni mirasyň Türkmenistandaky we dünýä türkmenleriniň arasyndaky ýagdaýyny ele almak isleýär.

Siz hem bu tema boýunça gepleşigimize gatnaşmak isleýän bolsaňyz ýa-da pikirdir bellikleriňiz bar bolsa, hat@azatradio.org ýazyp bilersiňiz.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG