Sepleriň elýeterliligi

Öwez: Diplom seljermek höwesi gaçyrýar


Türkmenistanyň ýokary okuw jaýynyň diplomy

Ýakynda Türkmenistanda daşary ýurtlarda alnan diplomlary tassyklatmak barada täze düzgün girizildi. Bu karar ýurduň daşynda bilim alyp gelen, häzirki wagtda okaýan we indi bilim almagyň aladasyny edýän ýaşlaryň ençemesine täsir ýetirdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Soltan Açylowa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 28 ýaşly Öwez bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG