Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 24.06.2014 ý.


Şu gün: Pakistanyň resmileri Demirgazyk Waziristan tire-taýpalar regionyndan göçen adamlaryň sanynyň 450 müňe ýetendigini habar berýärler; Täjigistanda Yslam galkynyş partiýasynyň başlygy syýasy arenada edilýän basyşyň barha artýandygyny öňe sürdi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG