Sepleriň elýeterliligi

Bugaýew: Ilatyň köp ýerinde sport desgalary ýok


Türkmenistan

Türkmenistanda resmi derejede sportyň propagandasy edilýär. Sagdynlyk şygary astynda köpçülikleýin çäreleri geçirilýär. Käbir sport desgalary-da gurulýar. Muňa garamazdan sportyň il içinde meşhurlygynyň ösmeýändigi aýdylýar. Sport bilen meýletin meşgullanýanlar köp göze ilmeýär. Türkmenistanda sporta bolan islegleriň güýçlenmegine näme päsgel berýär? Azatlyk Raidosy Türkmenistanly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

XS
SM
MD
LG