Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Köçe futboly


Soňky ýyllarda Türkmenistanda ençeme sport desgalary gurulýar. Ýöne şol bir wagtyň özünde-de, çagalaryň şol desgalardan peýdalanmaga o ýa-da beýleki sebäplere görä mümkinçilikleriniň ýokdugy aýdylýar. Şol sebäpden hem çagalaryň köçelerde, köçe ýol hereketine laýyk gelmeýän ýerlerde howply ýagdaýlarda futbol oýnaýandyklary bellenilýär. Wideoýazgyda Aşgabadyň Parahat mikroraýonyndaky çagalaryň köçede futbol oýnaýan pursatlaryna tomaşa edip bilersiňiz.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG