Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Heňli diwarlaryň syry


Aşgabadyň etegindäki Çoganly daçalyklaryndaky bu jaýlar ilata şertnama esasynda 30 ýyllyk möhlet bilen kredite berildi. Emma aradan belli bir wagt geçenden soň, gyşyň çygly howasynda jaýlaryň içi heňläp başlady.

XS
SM
MD
LG