Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Jülgedäki dynç alyş

Şu günler Türkmenistanda howanyň temperaturasy 40 gradustan hem gemçegi bilen, adamlar şäheriň yssysyndan "gaçyp" onuň daşyna çykyp dynç almaga gidýärler. Soňky ýyllar Gökderäniň ýolunyň ugrundan akýan çeşmäniň kenarynda dynç almak ýoň boldy.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG