Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýatsenýugyň karary ret edildi


Ukrainanyň parlamenti ýurduň premýer-ministri Arseniý Ýatesenýugyň wezipesinden çekilmegini sesleriň köplügi bilen ret etdi.

31-nji iýulda ukrain parlamentiniň ýygnagyna gatnaşan 311 kanunçykaryjynyň diňe 16 sanysy Ýatsenýugyň kararyny goldap ses berdi.

24-nji iýulda Ýatsenýuk iki partiýa hökümet koalisiýasyndan çykansoň, parlamente wezipesinden çekilýändigini mälim edipdi.

Bu kararyň güýje girmegi üçin, ony parlamentiň tassyklamagy zerurdyr.

XS
SM
MD
LG