Sepleriň elýeterliligi

Film prokaty düzgünleşdirilýär


Türkmenistan, ýol ýakasyndaky söwda

Türkmenistanda internet haýal bolansoň, wideofilmleri prokata berýän dükanlara bolan talabyň azalmaýandygy aýdylýar. Şol bir wagtda olaryň eýelerinden öz işlerini dowam etdirmek üçin täze ykrarnama almak talap edilýär.

Bu talap täze kanunlaryň güýje girmegi bilen düşündirilýär.

Ýöne dükan eýeleriniň käte, zerur dokumentleri toplanlaryndan soň hem, ykrarnama almak üçin uzak garaşdyrylýan, hatda bikanun işlere baş goşýan halatlary hem bolýar diýip, Azatlyga gowşan habarlarda aýdylýar.

Azatlyk radiosy bu habar bilen gyzyklanyp, aşgabatly ýazyjy Amanmyrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG