Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 31.07.2014 ý.


Şu gün: Pakistanda Karaçi portunyň golaýynda halas edijiler suwa gark bolan adamlaryň jesetlerini suwdan çykarmak boýunça işleri amala aşyrýarlar; Moskwada oppozisiýanyň tarapdarlary tussaglykdaky aktiwistlere kömek bermek üçin haýyr-sahawat auksionyny geçirdiler we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG