Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 1.08.2014 ý.


Şu gün: Pakistanda halas ediş toparynyň işgärleri Karaçi şäheriniň kenarynda suwa gark bolanlaryň jesetlerini tapmak ugrunda gözleglerini dowam etdirýärler; Serbiýada Russiýanyň we Serbiýanyň resmileri I Jahan urşunyň başlanmagynyň 100 ýyllygyny bellediler we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG