Sepleriň elýeterliligi

“Türkmen sesi”


Dünýä türkmenleriniň durmuşyna degişli wakalara, meselelere we täzeliklere bagyşlanylyp taýýarlanylýan ýörite gepleşik. Bu gepleşikde dünýäniň dürli ýurtlarynda we Türkmenistanda ýaşaýan türkmenleriň durmuşyna degişli maglumatlar, synlar, bu meseleler boýunça synçylaryň we bilermenleriň pikirleri we teklipleri berilýär.

XS
SM
MD
LG