Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tegelek stol: Işsizligiň mümkin bolan çäreleri


 Tegelek stol: Işsizligiň mümkin bolan çäreleri
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:00 0:00
Ýükle

Türkmenistanda täze-täze iş orunlarynyň döredilýändigi, diňe 2014-nji ýylda 57 müňe golaý adamyň täze işe ýerleşip biljegi aýdylýar. Şol bir wagtda müňläp türkmenistanly daşary ýurtlara gidip, iş gözlemeli bolýar. Azatlyk Radiosyna gelip gowuşýan habarlarda Türkmenistanda işsizligiň uly meselä öwrülendigi, işe girmek üçin köplenç para bermeli bolýandygy aýdylýar. Mundan başga, öz işlerini açyp, telekeçilik bilen meşgul bolýan, söwda edýän raýatlaryň hem emeli kynçylyklara sezewar edilýändigi barada habarlar gelýär. Eýsem Türkmenistanda ilaty iş bilen üpjün etmekde gyssagly nämeler edilmeli we baý ýurtdaky iş garyplygyny aradan aýyrmaga nämeler böwet bolýar? Bu baradaky söhbete ýerli synçylar gatnaşdy, şeýle-de siz okyjylaryň bu mesele boýunça ýazan teswirlerini diňläp bilersiňiz.

XS
SM
MD
LG