Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Tegelek stol: Türkmenistanyň "rus howpy"


Tegelek stol: Türkmenistanyň "rus howpy"
please wait

No media source currently available

0:00 0:28:00 0:00
Ýükle

Türkmenistanda "rus kartynyň" oýnalmak ähtimallygy baradaky söhbetdeşlige gatnaşanlar Ukrainanyň Krym sebiti Orsýet tarapyndan anneksiýa edilenden soň ýagdaýa çynlakaý seretmelidigini öňe sürýärler. Orsýetiň Ukrainanyň Krym regionyny anneksiýa etmegi, şol bir wagtda bu sebitde ýaşaýan rus dilli raýatlaryň aglabasynyň Kremliň halkara derejesinde ýazgarylan hereketine «halas ediş» hökmünde garamagy dürli pikirleri we çaklamalary döretdi.   Ikinji tarapdan, Orsýet ozalky sowet respublikalarynyň raýatlarynyň, isleg bildirseler, rus raýatlygyny almak düzgünlerini ýönekeýleşdirmegiň çärelerini agtaýarna çalym edýär.   Bu ýagdaýlar «rus karty» diýilýäniň, ýagny rus dili ilatyň hukuklaryny goramak tutarygy astynda, Türkmenistan ýaly ýerlerde hem oýnalmak ähtimallygy baradaky soraglary döredýär.   Azatlyk Radiosy nobatdaky «Tegelek stol» söhbetdeşligini şu tema bagyşlady. Diňläň we pikiriňizi aýdyň.

XS
SM
MD
LG