Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tegelek stol: Täze obalaryň geljegi


Tegelek stol: Täze obalaryň geljegi
please wait

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Ýükle

Türkmenistanda täze-täze obalaryň düýbi tutulýar we Derweze etrabynda guruljagy habar berlen täze oba Azatlyk radiosynyň diňleýjileriniň, okyjylarynyň arasynda dürli pikirleri döretdi. "Tegelek stol" söhbetdeşligine gatnaşanlaryň aýtmaklaryna görä, Ahal welaýaty bilen Doşoguz welaýatynyň araçäginde, gum içinde ýerleşýän Derweze obasy, garaşsyzlyk ýyllarynda dörän sosial problemalar zerarly, neşe mesgenine aýlanypdyr we bu ýeriň ilaty başga ýerlere göçürilipdir. Eýsem indi täze gurulýan obalarda adamlara önümçilik, iş bilen meşgullanmaga şert bolarmy? Bu barada öňünden ýeterlik alada edilýärmi? Ikinji tarapdan, adamlara täze obalarda gymmat bahadan satylýan jaýlar amatlymy ýa-da olaryň özlerine jaý gurmak üçin şert döretmelimi? Ýerli synçylaryň bu meseleleriň daşynda alşan pikirleri bilen tanşyp, öz pikirleriňizi ýazmagyňyza garaşýarys.

XS
SM
MD
LG