Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Içi "otly" otlular

Türkmenistanda soňky döwür goşmaça otly wagonlarynyň satyn alnandygy, "ilat üçin ähli amatlyklaryň döredilendigi" nygtalsa-da, ildeşlerimiz ýolagçy otlularyna bilet ýetmezçiliginiň ýiti duýulýandygy aýdýarlar. Türkmenistanlylaryň sözlerine görä, ýolagçylar bilet tapylmaýan ýagdaýynda ony kassirlerden gymmat bahasyndan pul töläp alýarlar. Şol bir wagtda bileti resmi taýdan satyn alyp bilmedik ýolagçylaryň bolsa, ýolbeletlere para berip otlynyň geçelgelerinde gitmeli bolýandyklary bellenilýär

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG