Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Türkmenabat: Duralgalardaky nobatlar


Şu günler Lebap welaýatynda awtobuslar, marşrut we ýeňil taksiler bilen ýolagçy gatnawynda bökdençlikler ýüze çykdy. Neitjede Türkmenabat şäherinde jemgyýetçilik ulaglarynyň ýetmezçiligi düýlup ugraldy. Meseläniň hususy uly we mikroawtobuslaryň, ýeňil awtoulaglaryň eýelerinden lisenziýa-ygtyýarnama talap edilmegi bilen baglydygy aýdylýar. Ýurduň Awtoulag ministrligi tarapyndan berilmeli şol ygtyýarnama bolmasa, ýolagçy gatnatmagyň gadaganlygy barada sürüjiler aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG