Sepleriň elýeterliligi

"Türkmençä başga sözler garyşdyrylýar"


Soňky döwür türkmenistanlylaryň özüni beýan edenlerinde türkmen dili bilen birlikde belli bir derejede daşary ýurt dillerini, hususanda rus dili bilen türk dilini hem ulanýandyklary aýdylýar.

Käbir dilçiler syýasy propagandada diliň çäklendirilmegi diliň ýitip gitmegine, adamlaryň köplenç başga ýurduň sözlerini öz sözleýşine girizmegine sebäp bolýandygyny aýdýarlar.

Bu tendensiýanyň soňky döwür Türkmenistanda hem belli bir derejede duýulýandygy bellenilýär. Has takygy türkmenistanlylaryň özüni beýan edenlerinde türkmen dili bilen birlikde belli bir derejede daşary ýurt dillerini, hususanda rus dili bilen türk dilini hem ulanýandyklary aýdylýar.

Azatlyk Radiosy bu mesele dogrusynda habarçysy Soltan Açylowa bilen söhbetdeş boldy. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG