Sepleriň elýeterliligi

Jahan: Mekdebe pul bermesem çagam kemsinýär


Çagalar mekdepden gaýdýarlar, Aşgabat

Türkmenistanda mekdepleri abatlamak işleri üçin çagalaryň ene-atalaryndan pul toplamak adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Ene-atalar mekdepleri bejermek üçin diýlip, özlerinden alynýan puldan başga-da mekdep bilen bagly çykdajylarynyň köp bolýandygyny aýdýarlar. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Jahan öz çagasynyň okaýan mekdebinde alynýan tölegler barada Azatlyk Radiosyna gürrüň berdi.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG