Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 12.08.2014 ý.


Şu gün: Kiýewde ençeme syýasy partiýanyň aktiwistleri Parlament binasynyň daşynda ýöriş geçirdiler; Duşenbede Täjigistanyň ýokary sudy ýedi adamy terrorizm aýyplamalary bilen 18-22 ýyllar aralygygynda türme tussaglygyna höküm etdi we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG