Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 13.08.2014 ý.


Şu gün: Yragyň Anbar welaýatynda öýlerinden göçmäge mejbur bolan ýaşaýjylar harby çäreleriň dowamynda öz öýleriniň ýumrulmagyna protest bildirdiler; Peşawarda Pakistanyň şäherleriniň we taryhy ýerleriniň model nusgalaryny alyp barýan otly bir aýlyk syýahatçylyga başlady we beýleki täzelikler.

XS
SM
MD
LG