Sepleriň elýeterliligi

"Talyban" ýene hüjüme geçdi


"Talyp" söweşijisi

Owganystanda “Talyban” hereketiniň söweşijileri owgan-türkmen serhedindäki giňişliklere ýene hüjüm edip, owgan howpsuzlyk wekilleriniň birnäçesini öldürdiler. Ýerlerden gowuşýan maglumatlara görä, etnik türkmenleriň ýaragly topary iki sagatlap dowam eden ok atyşykdan soň “Talybanyň” söweşijilerini yza serpikdirmegi başarypdyr. Azatlyk Radiosyny Kabuldaky habarçysy Şamerdanguly Myrady soňky wakalar barada gürrüň berýär.

XS
SM
MD
LG