Sepleriň elýeterliligi

"Ýöriteleşdirilen mekdepler hemmelere nesip etmeýär"


Mekdep okuwçysy.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde birnäçe ýöriteleşdirilen mekdep bar. Emma şol mekdeplere çagalary okuwa ýerleşdirmegiň hemmelere nesip etmeýändigini käbir türkmenabatlylar aýdýarlar.

Munuň bolup biläýjek sebäpleri barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Umyt Jumaýew maglumat taýýarlady. Maglumaty diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG