Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Esengula syýahat

Esenguly ýurduň serhet ýaka şäheri. 1989-njy ýylyň ilat ýazuwy boýunça bu şäherde 5 müň 823 adam ýaşapdyr. Hazar deňzine golaý ýerleşen bu şäherdäki ýaşaýyş jaýlarynyň köpüsi ýerden 1-2 metr ýokarda gurulan. Bu hili ýaşaýyş jaý gurluşyk aýratynlygy Esengulynyň golaýynda ýerleşen Çekişler pasýolagynda hem bar. Çünki bu ýerleri suw alýan halatlary seýrek däl.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG