Sepleriň elýeterliligi

"Saglyk barlaglarynda saglygyňa garalmaýar"


Lukman we näsag.

Täze okuw ýylynyň başlamagyna sanlyja gün galdy. Häzirki wagt Lebap welaýatynda täze okuwa başlajak alty ýaşly çagalaryň medisina barlaglaryndan geçende käbir bökdençlikler bilen ýüzbe-ýüz bolýandygy habar berilýär.

Şol bökdençlikler we olaryň ilata ýetirýän täsirleri barada Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçysy Osman Hallyýew maglumat taýýarlady. Maglumaty diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

XS
SM
MD
LG