Sepleriň elýeterliligi

"Möhleti geçen önümler satylýar"


Lebap, köpri astyndaky bazar

Türkmenistanda azyk önümleriniň howpsuzlygyny we hilini üpjün etmek barada kanun kabul edildi.

Ýöne ýurtda bazara çykarylýan, ilata satylýan azyk önümleriniň hiline we saglyk üçin howpsuzlygyna ýeterlik gözegçilik edilmeýändigi barada habarlar gelip gowuşýar.

Mysal üçin, türkmen bazarlarynda möhleti geçen azyk önümleriniň hem satylýandygy aýdylýar. Bu barada Lebapdaky habarçymyz Osman Hallyýewiň beren maglumatyny diňläň.

Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG