Sepleriň elýeterliligi

Azatlyk TW

Pagta ýygymy başlandy


Lebap welaýatynda pagta ýygym kampaniýasy başlandy. Pagtanyň gowy açylmandygyna garamazdan resmi görkezme esasynda kärendeçiler, edara-kärhana işgärleri, mugallymdyr lukmanlar pagta ýygymyna äkidilýär. Pagta meýdanlarynda ýaş çagalary hem görmek bolýar. Ýygylýan pagta resmi ýagdaýda pagta ýygymynyň başlanmagy mynasybetli geçiriljek “Ak kerwen” dabarasyndaky traktor tirkewlerini doldurmak üçin niýetlenen. Wideoda Serdarabat etrabynyň pagta ýygyp ýören kärendeçi zenanlary we olaryň çagalary görkezilýär.

XS
SM
MD
LG