Sepleriň elýeterliligi

Soňky wakalar - 09.09.2014 ý.


Şu gün: Owganystanyň howpsuzlyk güýçleri ýurduň Gunduz welaýatyndaky “Talyban” söweşijilerine garşy 25 günlük harby operasiýalaryny tamamlandyklaryny habar berýärler; Moldawanyň paýtagty Kişinewde 100 çemesi adam Ukraina öz raýdaşlygyny bildirmek üçin ýörişlere gatnaşdy we günüň beýleki täzelikleri.

XS
SM
MD
LG