Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hitrowkanyň dükanlary ýapyldy

Paýtagtyň demir ýolundan gaýradaky hususy dükanlary ýapylýar. Ýerli häkimiýetler bu ýerlerdäki hususy bir gatly ýaşaýyş jaýlarynyň köçe tarapyndaky otaglarynda ýa-da şol jaýlaryň howlularynda açylan hususy dükanlaryň ýapylmagyny talap edip aýlanyp çykypdyrlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG