Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

"Baran badyma boşluk göze ildi"


Aşagabadyň "Bitaraplyk" şaýoly köçesi.
Aşagabadyň "Bitaraplyk" şaýoly köçesi.

Awgust aýynyň soňlarynda sentýabr aýynyň başlarynda tomusky dynç alyşlarynda Türkmenistana giden daşary ýurtlarda okaýan türkmen ýaşlary yzlaryna, ýagny daşary ýurtlara dolanyp başlaýarlar.

Eýsem, birnäçe aýdan soň Türkmenistana baran türkmen ýaşlary, ýurtda nähili üýtgeşiklikleri gördüler?

Täze Tolkun gepleşigimiziň nobatdaky sanynda şu we beýleki soraglara birnäçe aýdan soň, Türkmenistana baryp gaýdan türkmenistanly ýaşlar Maksat we Azat jogap berýär. Söhbetdeşligi diňlemek üçin aşakdaky düwmä basyň.

Täze Tolkun: "Baran badyma boşluk göze ildi"
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:58 0:00
Ýükle

XS
SM
MD
LG